Friday, 25 May 2018, 10:52:06
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบบันทึกข้อความ หนังสือเชิญประชุมภายใน
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (177.3Kb) ] 29 October 2012, 15:19:41

เรืยน  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

 

          โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม

 ในวัน............................ที่ ..............เดือน.......................................พ.ศ....................เวลา .................. น.

.............................................................................โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

หมวด: เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: แบบบันทึกข้อความ หนังสือเชิญประชุมภ
Views: 22899 | ดาวน์โหลด: 1952 | Rating: 2.0/1
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar