Tuesday, 19 June 2018, 08:34:41
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » เอกสารนักเรียนพิการเรียนร่วม

ความรู้เกี่ยวกี่ยวกับเด็กแอลดี 50 ประการ
20 May 2012, 19:09:56


1. LD ย่อมาจาก Learning Disabilities
2. เด็ก LD มี IQ ปกติ
3. เด็ก LD ไม่ใช่้เด็กเรียนช้า
4. เด็ก LD ไม่ใ่ช่้เด็กปัญญาอ่อน
5. เด็ก LD บางคนมีสมาธิสั้นปน แต่ไม่ใช่ทุกคน
6. เด็ก LD บางคนเป็นเด็กปัญญาเลิศ
7. เด็ก LD มีความยุ่งยากลำบากในการอ่้าน การเขียน การสะกดคำ และคณิตศาสตร์
8. เด็ก LD เป็นเด็กที่สมองซีกขวาทำงานได้ดีกว่าซีกซ้าย
9. เด็ก LD เรียนรู้ดีจากการลงมือปฏิบัติและการใ้้ช้การมองเห็น
10. เด็ก LD ถนัดทางช่าง งานฝีมือมากกว่าทางวิชาการ
11. ความเป็น LD มีมาแต่กำเนิดมิได้เกิดจากการเลี้ยงดู
12. ความเป็น LD มีร่องรอยให้เห็นไปตลอดชีวิต
13. ถึงอ่านหนังสือไม่คล่อง เด็ก LD สมารถดำรงชีวิตได้ เช่นคนปกติ
14. เด็ก LD บางคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่ำรวย เป็นดารา เป็นคนที่มีชื่อเสียง
15. เด็ก LD เรียนรู้ไดดีจากเพื่อน จึงควรจัดให้เรียนเป็นกลุ่ม
16. เด็ก LD เรียนรู้จากภาพ รูปทรง มากกว่าจากการฟัง
17. เด็ก LD เรียนรู้ได้ดีจาการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านพร้อมกัน
18. ความเป็น LD เป็นกรรมพันธ์
19. เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองเป็น LD อย่างหนึ่ง
20. เด็ก LD มีผลการเรียนที่ไม่สม่ำเสมอ
21. เด็ก LD เรียนรู้ได้ดีแต่ไม่ใช่ผ่านการอ่าน
22. ไม่เหมาะสมที่จะให้การบ้านเด็ก LD มากๆ
23. เด็ก LD ควรเรียนไปพร้อมเพื่อนแต่ความรู้อาจจะต่างระดับจากเพื่อน
24. ควรมีการปรับการสอน ให้เมาะสมกับเด็ก LD
25. ควรมีการปรับการสอบ ให้เหมาะสมกับเด็ก LD
26. เด็ก LD มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ จึงควรหยุดตำหนิเด็ก
27. เด็ก LD มักมีทักษะทางสังคมดี
28. หากสอนเด็ก LD ไม่ถูกวิธีอาจมีปัญหาทางพฤติกรรม
29. เด็ก LD มีความคิดสร้างสรรค์จิตนาการดี

30. ความบกพร่องของเด็ก LD มิได้เกิดขึ้นที่ร่างกาย แต่เกิดขึ้นในสมองในการแปลผลข้อมูล
31. ไม่ควรให้เด็ก LD สอบตก ควรเรียนไปพร้อมกับเพื่อน แต่เรียนในเนื้อหาที่ต่างกัน
32. เด็ก LD มีปัญหาในการเขียนตามคำบอก
33. เด็ก LD อาจเขียนตัวอักษรกลับหลัง (บางคน)
34. เด็ก LD สับสนเกี่ยวกับทิศทาง
35. เด็ก LD มีปัญหาในการทำคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหา
36. เด็ก LD อาจเป็นคนไม่ตรงต่อเวลา
37. เด็ก LD มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนดีเหมือนคนทั้งหลาย
38. เด็ก LD อาจกลัวต่อความล้มเหลว
39. เด็ก LD อาจเรียนได้ถึงระดับ อุดมศึกษา
40. เด็ก LD ชอบคอมพิวเตอร์ จึงควรให้เรียนผ่านคอมพิวเตอร์
41. ครูควรออกคำสั่งสั้นๆ ไม่สลับซับซ้อน
42. ควรให้เด็กทบทวนคำสั่งครูอีกครั้ง เพื่อทดสอบความเข้าใจ
43. ควรแบ่งการสอนออกเป็นขั้นๆ แล้วสอนทีละขั้น
44. ควรพูดเชิงบวกและหลีกเลี่ยงการตำหนิ
45. ควรอธิบายคำศัพท์ในทุกวิชา ทุกครั้งที่ครูสอน
46. ควรฝึกความเป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอ
47. ควรใช้ภาพหรือไดอะแกรมประการสอน
48. สอนให้เกิดความคิดรวบยอด
49. เราจะตัดสินว่าเขาเป็นเด็ก LD เมื่อเขาเข้าโรงเรียน และอยู่ชั้น ป.1 เทอม 2
50. เน้นความเป็นคนดีมากกว่าการอ่านการเขียน อย่าให้ความด้อยในการอ่าน การเขียนเป็นสิ่งทำลายคุณค่าของความเป็นคน

หมวด: เอกสารนักเรียนพิการเรียนร่วม | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: ความรู้เกี่ยวกี่ยวกับเด็กแอลดี 50 ป
Views: 2098 | ดาวน์โหลด: 0 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar