Friday, 20 May 2022, 03:08:30
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » ทะเบียนนักเรียนที่สอน

ศิษย์รุ่นที่ 2 - 2554
นักเรียนที่ได้สอน ตอนนี้ทำการฝึกประสบการณ์สอน ของ มมร ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
--------------------------------------
ประวัตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ้านหนองตาไกลตลาดหนองแก 
เลขที่รูปประวัตินักเรียน
1clip_image002เลขประจำตัวนักเรียน 3668
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายเจษฎาพร ควงขุนทด ชื่อเล่น ต๊ะ
วันเกิด 27 มีนาคม 2544
ที่อยู่ 11 หมู่ 9 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2clip_image004เลขประจำตัวนักเรียน 3637
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายชลธาร สอนจ้อย ชื่อเล่น น๊อท
วันเกิด 19 สิงหาคม 2544
ที่อยู่ 335 หมู่ 12 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
3clip_image006เลขประจำตัวนักเรียน 3671
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายณัฐพล สิงห์สาวแห ชื่อเล่น นัท
วันเกิด 13 สิงหาคม 2544
ที่อยู่ 56 หมู่ 11 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
4clip_image008เลขประจำตัวนักเรียน 3672
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายบุญโชค เมืองแก้ว ชื่อเล่น บาส
วันเกิด 26 กันยายน 2544
ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5clip_image010เลขประจำตัวนักเรียน 3676
ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงสุวิมล จุ้ยวงค์ ชื่อเล่น อิ่ม
วันเกิด 11 มกราคม 2544
ที่อยู่ 123/1 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
6clip_image012เลขประจำตัวนักเรียน 3690
ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงนันทิดา มุขแสน
ชื่อเล่น ดาว
วันเกิด 8 กรกฎาคม 2544
ที่อยู่ 26 หมู่ 7 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น7clip_image014เลขประจำตัวนักเรียน 3643
ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงสุภาสิริ นีอำมาตย์ ชื่อเล่น น้ำหนึ่ง
วันเกิด 1 สิงหาคม 2545
ที่อยู่ 3 หมู่ 6 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
8clip_image016เลขประจำตัวนักเรียน 3710
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายศุภณัฐ โนนแวง ชื่อเล่น อาร์ม
วันเกิด 22 พฤศจิกายน 2544
ที่อยู่ 109/1 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
9clip_image018เลขประจำตัวนักเรียน 3717
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายณัฐพล นพวานศรี ชื่อเล่น ต่อ
วันเกิด 26 พฤศจิกายน 2544
ที่อยู่ 192 หมู่ 9 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
10clip_image020เลขประจำตัวนักเรียน 3719
ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงปณิตา กุทา ชื่อเล่น ทราย
วันเกิด 16 พฤษภาคม 2544
ที่อยู่ 338 หมู่ 12 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
11clip_image022เลขประจำตัวนักเรียน 3761
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายชลสิทธิ์ งวงชัยภูมิ ชื่อเล่น บิ๊ก
วันเกิด 9 เมษายน 2544
ที่อยู่ 93 หมู่ 9 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
12clip_image024เลขประจำตัวนักเรียน 3762
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายศิริพงศ์ แสงโพธิ์ ชื่อเล่น บอส
วันเกิด 24 พฤษภาคม 2524
ที่อยู่ 329 หมู่ 8 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น13clip_image026เลขประจำตัวนักเรียน 3764
ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ อัปมาโน ชื่อเล่น มด
วันเกิด 8 มิถุนายน 2544
ที่อยู่ 231 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
14clip_image028เลขประจำตัวนักเรียน 3792
ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงอริศา หล้าแก้ว ชื่อเล่น นุ่น
วันเกิด 14 กันยายน 2544
ที่อยู่ 67 หมู่ 4 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
15clip_image030เลขประจำตัวนักเรียน ………………
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายธนภูมิ พลเขต ชื่อเล่น อ้น 
วันเกิด 20 พฤษภาคม 2544
ที่อยู่ 37/1 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
16clip_image032เลขประจำตัวนักเรียน ………………
ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงอรวรรณ สาวรักษ์ ชื่อเล่น มิ้ว
วันเกิด 22 สิงหาคม 2544
ที่อยู่ 75 ม.11 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนก่น
17clip_image034เลขประจำตัวนักเรียน ……………
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายธีรวัฒน์ วิสุทธิวงษ์ ชื่อเล่น ธี
วันเกิด 1 กุมภาพันธ์ 2545
ที่อยู่ 46 ม.10 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
หมวด: ทะเบียนนักเรียนที่สอน | เพิ่มโดย: jatuporn (21 November 2011)
Views: 1231 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar