Sunday, 21 April 2019, 02:32:47
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » ผลงานครู » ผลงานระดับชาติ

ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

นางสาวศุภนันท์ พิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


นางสาวจตุพร  ทองลาด ครู คศ.1 ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การประกวด ด้านบริหารจัดการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

หมวด: ผลงานระดับชาติ | เพิ่มโดย: i-Tuinui (03 April 2019)
Views: 20 | Tags: ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWAR | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar