Monday, 18 June 2018, 15:37:42
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » Video » Without category

Fat Fact ตอน1 เปิดสวิตซ์ติดหวาน (3 ก.พ.56)

00:24:04
Views: 1 Added by: jatuporn jatuporn 
Entry description:

ข้อมูล คาดว่าไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน 3 ล้านคน ความดันสูง 10 ล้านคน ขณะที่คนอายุ 60 ปี 100 คน จะมีภาวะสมองเสื่อม 13 คน และคนไทยราว 40,000 คนทุกปี ตายด้วยโรคหัวใจ สุขภาวะคนไทยกำลังวิกฤติ ไขมันในร่างกาย คือสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้าย โดยเฉพาะ ...ไขมันรอบพุง ราวครึ่งหนึ่งของผู้หญิงไทยกำลังอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง ส่วนหนึ่งเพราะ ความหวานจาก "น้ำตาล" และกลไกการติดรสหวานมีที่มาจากวัยเด็ก ... วัยที่เริ่มต้น เปิดสวิตซ์ติดหวาน รายการ fat fact "ความจริงรอบพุง" ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบันชวนตกใจ ...อันตรายของเด็กอ้วน ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่เด็กในเมืองร้อยละ 15-20 น้ำหนักเกิน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีจำนวนมากขึ้นและอายุน้อยลง เชื่อมโยงให้เห็นถึง ปรากฏการณ์ "ติดรสหวานในเด็ก"ที่เกิดจาก ของกินรสหวานที่รายรอบตัวเด็ก ซึ่งเกือบทั้งหมด ถูกหยิบยื่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้เด็ก โดยแม่ เกิดกลไกการติดรสหวาน ส่งผลถึงพฤติกรรมการกินในช่วงชีวิตต่อมา...รวมถึงเปลี่ยนทัศนะที่ว่า เด็กอ้วนคือเด็กแข็งแรง ด้วยข้อมูล 9 ขวบอันตราย เป้าหมาย เพื่อยับยั้งการ เปิดสวิตซ์ติดหวานในเด็ก ด้วยการเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสม ผลักดันนโยบายให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เริ่มที่บ้าน เน้นที่แม่ เชื่อว่า "แม่" ช่วยลดภาวะความเสียงให้เกิดโรคเบาหวานได้

Video runtime: 00:24:04
Author: SocialMarketingTH
Total comments: 0
avatar