Tuesday, 23 October 2018, 16:23:47
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » การประเมินคุณภาพการศึกษา

สรุปการเตรียมข้อมูลของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินจาก สมศ. รอบ 3
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (201.5 Kb) ] 21 March 2012, 16:58:32

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ดาวน์โหลดได้ ที่ลิงค์

สรุปการเตรียมข้อมูลของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินจาก สมศ. รอบ 3

ตัวบ่งชี้

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้ย่อย

1.1 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2. การสุ่มตัวอย่างเพื่อมุ่งสืบค้นไปที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น ปัญหาการขาดสารอาหาร ปัญหาสุขภาพฟัน ปัญหาการติดเกม ปัญหาทางเพศ เป็นต้น

3. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติการเจ็บป่วย สถิติการใช้ห้องพยาบาล และข้อมูลจากฝ่ายปกครอง เป็นต้น

4. ข้อมูลบนทึกสุขภาพ การวัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนัก และผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมพลศึกษา หรือ สักนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

5. ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

6. ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และการรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย

7. ผลการสังเกตผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

8. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

หมวด: การประเมินคุณภาพการศึกษา | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
Views: 9341 | ดาวน์โหลด: 9814 | คอมเม้น: 17 | Rating: 3.8/4
คอมเม้นทั้งหมด: 171 2 »
avatar
0 Spam
16
ลิ้งค์ไหนคะ
avatar
0
17
ลิงค์ ที่เขียนว่า ดาวโหลดจากเวบนี้ ค่ะ
avatar
0 Spam
15
ขอบคุณครับ
avatar
0 Spam
14
ขอบคุณค่ะ
avatar
0 Spam
13
เยี่ยม
avatar
0 Spam
12
เยี่ยมมากครับ
avatar
0 Spam
11
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ขอบคุณครับ
avatar
0 Spam
10
ขอบคุณครับ ต้องการอยู่พอดี จะได้นนำไปปรับใช้ต่อไป
avatar
0 Spam
9
โหลดยังงัยอ่ะ โหลดไม่ได้เลย ใครโหลดได้ขอไฟล์หน่อยได้มั้ยค่ะ
pokaew_09@hotmail.com
ส่งมาที่เมล์นี้ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
avatar
0 Spam
8
ขอบคุณมากที่แนะนำทางให้
avatar
0 Spam
7
ขอบคุณค่ะ
1-10 11-16
avatar