Tuesday, 25 April 2017, 02:55:12
ยินดีต้อนรับ, Guest

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ AURASMA

กิจกรรมของครูนุ้ย  

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ AURASMA
คอมเม้น 0, อ่าน 527 ครั้ง

ครั้งหนึ่งในความทรงจำ ชมการสาธิตการทำฝนหลวง
คอมเม้น 1, อ่าน 974 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียมัธยมศึกษา 2 2556
คอมเม้น 0, อ่าน 1258 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2/2556
คอมเม้น 0, อ่าน 950 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คอมเม้น 0, อ่าน 845 ครั้ง

ภาพกิจกรรมทำฝันเด็กนักเรียน
คอมเม้น 0, อ่าน 699 ครั้ง

การแสดงวันครู 16 มกราคม 2557
คอมเม้น 0, อ่าน 876 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2557
คอมเม้น 0, อ่าน 755 ครั้ง

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี,ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556
คอมเม้น 0, อ่าน 1167 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพะวอ-ด่านแม่ละเมา ปีการศึกษา 255
คอมเม้น 0, อ่าน 784 ครั้ง

อ่านทั้งหมด..........

 
ภาระหน้าที่/ผลงาน

(คอมเม้น  0,อ่าน 536)
(หมวด โครงงาน)

(คอมเม้น  0,อ่าน 2712)
(หมวด DIY Good idea)

(คอมเม้น  1,อ่าน 24945)
(หมวด แผ่นผับ)

(คอมเม้น  0,อ่าน 2720)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1784)
(หมวด โลโก้(Logo))

(คอมเม้น  0,อ่าน 3795)
(หมวด E-Book)

(คอมเม้น  0,อ่าน 3641)

(คอมเม้น  11,อ่าน 30057)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1157)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1151)

อ่านทั้งหมด..........

             
บทเรียน/ข่าว ออนไลน์ 
อ่านทั้งหมด..........
 
วีดีโอ  

VTR เกษียณอายุราชการ กล...

0 0 0.0

VDO แนะนำโครงงานคอมพิวเ...

0 0 0.0

ม้า อรนภาพัฒนาบุคลิกภาพ

00:09:41
0 0 0.0

07 ศิลปะการพูดในที่ชุมช...

00:09:49
0 0 0.0

ชัยมงคลคาถา

00:05:01
0 0 0.0

บทสวดอิติปิโสครอบจักรวา...

00:07:14
0 0 0.0
อ่านทั้งหมด..........
 
อัลบัมรูป