Tuesday, 30 May 2017, 09:08:31
ยินดีต้อนรับ, Guest

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ AURASMA

กิจกรรมของครูนุ้ย  

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ AURASMA
คอมเม้น 0, อ่าน 610 ครั้ง

ครั้งหนึ่งในความทรงจำ ชมการสาธิตการทำฝนหลวง
คอมเม้น 1, อ่าน 1008 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียมัธยมศึกษา 2 2556
คอมเม้น 0, อ่าน 1294 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2/2556
คอมเม้น 0, อ่าน 989 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คอมเม้น 0, อ่าน 890 ครั้ง

ภาพกิจกรรมทำฝันเด็กนักเรียน
คอมเม้น 0, อ่าน 730 ครั้ง

การแสดงวันครู 16 มกราคม 2557
คอมเม้น 0, อ่าน 914 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2557
คอมเม้น 0, อ่าน 790 ครั้ง

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี,ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556
คอมเม้น 0, อ่าน 1207 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพะวอ-ด่านแม่ละเมา ปีการศึกษา 255
คอมเม้น 0, อ่าน 815 ครั้ง

อ่านทั้งหมด..........

 
ภาระหน้าที่/ผลงาน

(คอมเม้น  0,อ่าน 603)
(หมวด โครงงาน)

(คอมเม้น  0,อ่าน 2867)
(หมวด DIY Good idea)

(คอมเม้น  1,อ่าน 25567)
(หมวด แผ่นผับ)

(คอมเม้น  0,อ่าน 2764)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1830)
(หมวด โลโก้(Logo))

(คอมเม้น  0,อ่าน 3964)
(หมวด E-Book)

(คอมเม้น  0,อ่าน 3733)

(คอมเม้น  11,อ่าน 31051)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1205)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1198)

อ่านทั้งหมด..........

             
บทเรียน/ข่าว ออนไลน์ 
อ่านทั้งหมด..........
 
วีดีโอ  

VTR เกษียณอายุราชการ กล...

0 0 0.0

VDO แนะนำโครงงานคอมพิวเ...

0 0 0.0

ม้า อรนภาพัฒนาบุคลิกภาพ

00:09:41
0 0 0.0

07 ศิลปะการพูดในที่ชุมช...

00:09:49
0 0 0.0

ชัยมงคลคาถา

00:05:01
0 0 0.0

บทสวดอิติปิโสครอบจักรวา...

00:07:14
0 0 0.0
อ่านทั้งหมด..........
 
อัลบัมรูป