Saturday, 20 January 2018, 15:08:14
ยินดีต้อนรับ, Guest

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ AURASMA

กิจกรรมของครูนุ้ย  

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ AURASMA
คอมเม้น 0, อ่าน 1275 ครั้ง

ครั้งหนึ่งในความทรงจำ ชมการสาธิตการทำฝนหลวง
คอมเม้น 1, อ่าน 1350 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียมัธยมศึกษา 2 2556
คอมเม้น 0, อ่าน 1641 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2/2556
คอมเม้น 1, อ่าน 1333 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คอมเม้น 0, อ่าน 1248 ครั้ง

ภาพกิจกรรมทำฝันเด็กนักเรียน
คอมเม้น 0, อ่าน 1069 ครั้ง

การแสดงวันครู 16 มกราคม 2557
คอมเม้น 0, อ่าน 1237 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2557
คอมเม้น 0, อ่าน 1128 ครั้ง

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี,ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556
คอมเม้น 0, อ่าน 1609 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพะวอ-ด่านแม่ละเมา ปีการศึกษา 255
คอมเม้น 0, อ่าน 1109 ครั้ง

อ่านทั้งหมด..........

   
ดาวน์โหลด/สาระน่ารู้ 

อ่านทั้งหมด..........

 
ภาระหน้าที่/ผลงาน

(คอมเม้น  0,อ่าน 1488)
(หมวด โครงงาน)

(คอมเม้น  0,อ่าน 3704)
(หมวด DIY Good idea)

(คอมเม้น  1,อ่าน 31387)
(หมวด แผ่นผับ)

(คอมเม้น  0,อ่าน 3225)

(คอมเม้น  0,อ่าน 2176)
(หมวด โลโก้(Logo))

(คอมเม้น  0,อ่าน 5591)
(หมวด E-Book)

(คอมเม้น  0,อ่าน 4325)

(คอมเม้น  11,อ่าน 37913)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1505)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1453)

อ่านทั้งหมด..........

             
บทเรียน/ข่าว ออนไลน์ 
อ่านทั้งหมด..........
 
วีดีโอ  
00:09:41
00:05:01

ชัยมงคลคาถา

  • Views:
  • Total comments: 0
  • Rating: 0.0
อ่านทั้งหมด..........
 
อัลบัมรูป