Wednesday, 14 November 2018, 02:16:51
ยินดีต้อนรับ, Guest

เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ป.5 2561

กิจกรรมของครูนุ้ย  

เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ป.5 2561
คอมเม้น 0, อ่าน 487 ครั้ง

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2560
คอมเม้น 0, อ่าน 654 ครั้ง

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2559
คอมเม้น 0, อ่าน 311 ครั้ง

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นวิทยากร ปีการศึกษา 2558
คอมเม้น 0, อ่าน 297 ครั้ง

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ AURASMA
คอมเม้น 0, อ่าน 1929 ครั้ง

ครั้งหนึ่งในความทรงจำ ชมการสาธิตการทำฝนหลวง
คอมเม้น 1, อ่าน 1679 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียมัธยมศึกษา 2 2556
คอมเม้น 0, อ่าน 1975 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2/2556
คอมเม้น 1, อ่าน 1717 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คอมเม้น 0, อ่าน 1605 ครั้ง

ภาพกิจกรรมทำฝันเด็กนักเรียน
คอมเม้น 0, อ่าน 1397 ครั้ง

อ่านทั้งหมด..........

 
ภาระหน้าที่/ผลงาน

(คอมเม้น  1,อ่าน 2618)
(หมวด โครงงาน)

(คอมเม้น  0,อ่าน 4515)
(หมวด DIY Good idea)

(คอมเม้น  3,อ่าน 38010)
(หมวด แผ่นผับ)

(คอมเม้น  0,อ่าน 4093)

(คอมเม้น  0,อ่าน 2603)
(หมวด โลโก้(Logo))

(คอมเม้น  0,อ่าน 7121)
(หมวด E-Book)

(คอมเม้น  0,อ่าน 4849)

(คอมเม้น  11,อ่าน 47143)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1846)

(คอมเม้น  0,อ่าน 1764)

อ่านทั้งหมด..........

 
ดาวน์โหลด/สาระน่ารู้ 

อ่านทั้งหมด..........

             
บทเรียน/ข่าว ออนไลน์ 
อ่านทั้งหมด..........
 
วีดีโอ  
00:09:41
อ่านทั้งหมด..........
 
อัลบัมรูป