Thursday, 23 November 2017, 17:11:29
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารงานวิจัย

คู่มือวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักวิจัย ม.กรุงเทพธนบุรี
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (1.40Mb) ] 18 January 2014, 22:12:28

คู่มือวิจัยฉบับนี้ ซึ่งสำนักวิจัยได้ดำเนินการไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบในรูปแบบเดียวกันทั้งวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

                เนื้อหาในคู่มือแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย คำแนะนำสำหรับการทำวิจัย การพิมพ์งานวิจัย การอ้างอิง และการเขียนรายงานเอกสารอ้างอิงสิ่งอ้างอิง

                หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องข้ออภัยและยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจักเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคู่มือนี้ต่อไป

 

 

                                                                                  &n