Sunday, 18 March 2018, 19:35:03
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารงานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
16 August 2014, 22:15:37

ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยและจัดทำสื่อ นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  สพป.ตาก เขต 2

ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน

แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการค่ะ ให้คณะครูที่ทำงานวิจัยในชั้นเรียน

ไปดาวโหลดเอกสาร การดำเนินงานวิจัยทั้งหมดได้ที่นี่

------------------------------------------------------------------------

(ให้คลิกดาวโหลดตามลิงค์ หัวข้อต่างๆได้เลยค่ะ)

(ดาวโหลดแล้วพิมพ์ข้อมูลส่ง หรือไปขอถ่ายเอกสารที่ ฝ่ายวิชาการคะ )

ลำดับขั้นตอนการทำวิจัย

1. ส่งแบบเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารที่ 1 บันทึกขอส่งข้อเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารที่ 2 แบบเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน

2.เมื่อส่งหัวข้อวิจัยแล้วจะได้รับเอกสารเพื่อขอเบิกงบสนับสนุนดังนี้

         เอกสารที่ 3 บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยในชั้นเรียน-ใบสำคัญ (จะถ่ายเอกสารให้คะ)

3. รายงานผล ระยะที่1 และ แจ้งแบบกำกับติดตาม

4. ส่งงานวิจัยละฉบับรูปเล่มสมบูรณ์  มีแบบรายงาน 2 แบบ (ให้เลือกแบบรายงานแบบใดแบบหนึ่ง) ดังนี้

แบบที่ 1

4_1 ส่วนหน้า รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 2  อย่างง่าย

4_1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 2  อย่างง่าย

แบบที่ 2

4_2 ส่วนหน้า รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 1 เต็ม 5 บท

4_2 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 1 เต็ม 5 บท

 

4_3 TemplateReferent ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

4 บันทึกขอส่งงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์+แบบนำส่ง

 

5.เตรียมแสดงผลงานวิจัย สื่อนวัตกรรม ที่กลุ่ม เครือข่าย สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

5.1 รายงานวิจัย

5.2 สื่อ นวัตกรรม ที่สร้าง

5.3 บอร์ดแสดงผลงานวิจัย

5.4 แผ่นพับแนะนำตัว/วิจัย

ให้ส่งเอกสาร ตาม ปฏิทินการนิเทศ  ติดตาม  การทำวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2557

ตัวอย่าง รายงานวิจัยในชั้นเรียน และ ตัวอย่าวหัวข้อวิจัยในชั้ยเรียน และ Manua  คู่มือการวิจัยในชั้นเรียนl

แหล่งรวามงานวิจัยในชั้นเรียนเยอะมากค่ะ  ที่ https://sites.google.com/site/noppawanmoon/

--------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อประสานงาน นางสาวจตุพร  ทองลาด   ผู้รับผิดชอบโครงการ นี้

ที่ฝ่านวิชาการ   หรือ blessing4nui@Gmail.com

หมวด: เอกสารงานวิจัย | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน, จัยในชั้นเรียน
Views: 2009 | ดาวน์โหลด: 0 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar