Friday, 25 May 2018, 10:50:25
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » เอกสารกลุ่มงานบุคคล

การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ · ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น () ] 21 March 2012, 12:32:44

               การเตรียมดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคต  ทั้งนี้คาดว่าจะมีการแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546  ซึ่งเดิมให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

  แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารโรงเรียนเป็นเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และประถมศึกษา  ประกอบกับผู้รู้บางท่านใน สพฐ. ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า กำลังมีการแก้ไขเกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่องนี้  เพื่อให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  จึงขอนำรายละเอียดกฎกระทรวง (ฉบับเดิม) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ทั้งนี้ได้นำไฟล์ *.doc  *.xls วางไว้เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ

*วิธีการดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์  

ให้คลิกขวาที่ลิงค์และไปที่บันทึกเป็น

 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/15.pdf

บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ไฟล์ *.xls    http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/14.xls

แบบพิมพ์กรณีต่าง ๆ 
1.ประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
   ไฟล์ *.doc   http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/1original_data_person.doc
 
2.แบบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ
   ไฟล์ *.doc   http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/2original_send_person.doc
  
3.แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/3original_select_person.doc

4.แบบสมัครผู้แทนครู
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/4original_send_teacher.doc
   
5.แบบเสนอชื่อผู้แทนครู
   ไฟล์ *.doc http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/5original_select_teacher.doc   
   
6.แบบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/6original_send_fmstudent.doc   

7.แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/7original_select_fmstudent.doc
   
8.แบบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/8original_send_oldstudent.doc

9.แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/9original_select_oldstudent.doc
   
10.แบบเสนอชื่อผู้แทน อปท.
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/10original_select_auputo.doc
   
11.แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
   ไฟล์ *.doc  http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/11original_select_org.doc

**แบบสำรวจข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ไฟล์ *.doc   http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/12original_surway_datacomsc.doc

ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 8 มีนาคม 2555
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://jatuporn.ucoz.com/Document/school-doc/13original_howtodo_committree.pdf

หมวด: เอกสารกลุ่มงานบุคคล | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
Views: 3124 | ดาวน์โหลด: 397 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar