Friday, 20 May 2022, 04:05:43
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » งานวิชาการ

จัดทำรูปเล่มรวบรวมเอกสารเป็น รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 (รายงาน SAR)

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

2.การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554(รายงาน SAR) รวม 1-4

                  ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสารส่วนต่างๆของรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 จากคณะครู มารวมเป็นเล่มรายงาน โดยจัดหน้าและออกแบบปกรายงานตามเอกสารที่ลิงค์

หมวด: งานวิชาการ | เพิ่มโดย: jatuporn (29 August 2012)
Views: 6298 | Tags: รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar