Saturday, 17 November 2018, 06:02:54
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » Video » นานาสาระมาก

กองทุนการออมแห่งชาติ

00:03:46
Views: 0 Added by: jatuporn jatuporn 
Entry description:

ประชาชนกว่า 30 ล้านคน ยังไม่มีสวัสดิการด้านรายได้ยามชราภาพ ยกเว้น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ (เงินบำนาญและบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) และกลุ่มลูกจ้างเอกชน (สิทธิประโยชน์ชราภาพจากกองทุนประกันสังคม)ขณะเดียวกันได้มีกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติที่ประกาศใช้เพื่อให้สวัสดิการยามชราภาพกับคนกว่า 30 ล้านคนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 แต่จนถึงบัดนี้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยยังไม่ถูกนำมาปฏิบัติ ..... เกิดอะไรขึ้น?!?

Video runtime: 00:03:46
Author: vreformlibrary
Total comments: 0
avatar