วีดิทัศน์ ชุด การสาธิตมารยาทไทย - มารยาทไทย งามอย่างไทย - Video - บันทึกรักคุณครู [Teacher Love Story]
Wednesday, 29 March 2017, 11:26:50
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » Video » มารยาทไทย งามอย่างไทย

วีดิทัศน์ ชุด การสาธิตมารยาทไทย

00:47:05
Views: 0 Added by: jatuporn jatuporn 
Entry description:

จัดทำโดย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) การสาธิตมีดังนี้๑. มารยาทในการยืน๒. มารยาทในการเดิน๓. มารยาทในนั่ง๔. มารยาทในการแสดงความเคารพ๕. มารยาทในการแสดงความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์๖. มารยาทในการรับส่งสิ่งของ๗. มารยาทในพิธีการต่างๆ

Language: Русский
Video runtime: 00:47:05
Author: worrakitti Siribanchongsak
Total comments: 0
avatar