Wednesday, 17 April 2024, 09:03:22
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » บทความดีๆ

งการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้ง ระบบ โดยเริ่มใช้นโยบาย 1 ม.ค. 2555
14 December 2011, 09:32:12

เมื่อ วันที่ 29 ก.ย. 2554  นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.รง.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการ ว่า ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้ง ระบบ โดยเริ่มใช้นโยบาย 1 ม.ค. 2555 โดยปีแรกใช้งบเพิ่มอีก 8,000 ล้าน ปีที่ 2 ใช้อีก 15,000 ล้าน เพิ่มเติมจากปรับขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ที่ใช้งบ 18,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ที่ประชุมจะนำเสนอแนวทางการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้ง ระบบเข้าสู่การพิจารณาของครม. วันที่ 4 ต.ค.นี้ ซึ่งไม่ใช่การปรับขึ้นแค่ 6% ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ เพราะการขึ้น 6% เป็นตัวเลขของการปรับขึ้นเงินเดือนทั้งระบบราชการในแต่ละปี

โดย ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300 บาทต่อวัน  ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 24,419 คน จะปรับให้เป็น 300 บาทต่อวัน โดยใช้เงินเพิ่มขึ้นเดือนละ 23.9 ล้านบาท

เงินเดือนข้าราชการ กลุ่มวุฒิ ปวส.
- เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปี คือ 7,670 บาท และ ต่ำสุดของที่ทำงานมา 10 ปี คือ 16,710 บาท
โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือน คือ
- ทำงานมา 1-2 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,290 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,590 บาท
- ทำงานมา 3-4 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,000 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,200 บาท
- ทำงานมา 5-6 ปี ปีแรกปรับขึ้น 800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 900 บาท
- ทำงานมา 7 ปี ปีแรกปรับขึ้น 600 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท
- ทำงานมา 8 ปี ปีแรกปรับขึ้น 400 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท
- ทำงานมา 9-10 ปี ปีแรกปรับขึ้น 200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท

เงินเดือนข้าราชการ กลุ่มวุฒิปริญญาตรี
- เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปี คือ 9,140 บาท และต่ำสุดของที่ทำงานมา 10 ปี คือ 19,910 บาท
โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือน คือ
- ทำงานมา 1 ปี ปีแรกปรับขึ้น 2,540 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 3,320 บาท
- ทำงานมา 2-3 ปี ปีแรกปรับขึ้น 2,100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,800 บาท
- ทำงานมา 4 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,700 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,300 บาท
- ทำงานมา 5-6 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,300 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,800 บาท
- ทำงานมา 7-8 ปี ปีแรกปรับขึ้น 900 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,300 บาท
- ทำงานมา 9 ปี ปีแรกปรับขึ้น 500 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 800 บาท
- ทำงานมา 10 ปี ปีแรกปรับขึ้น 100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ กลุ่มวุฒิ ปริญญาโท
เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปี คือ 12,600 บาท และต่ำสุดของที่ทำงานมา 10 ปี คือ 23,110 บาท
โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือน คือ
- ทำงานมา 1 ปี ปีแรกปรับขึ้น 2,700 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,300 บาท
- ทำงานมา 2 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,000 บาท
- ทำงานมา 3-4 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,500 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,700 บาท
- ทำงานมา 5 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,400 บาท
- ทำงานมา 6 ปี ปีแรกปรับขึ้น 900 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,100 บาท
- ทำงานมา 7 ปี ปีแรกปรับขึ้น 600 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 900 บาท
- ทำงานมา 8 ปี ปีแรกปรับขึ้น 300 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท
- ทำงานมา 9-10 ปี ปีแรกปรับขึ้น 100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ กลุ่มวุฒิปริญญาเอก

- เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปี คือ 17,010 บาท และต่ำสุดของที่ทำงานมา 10 ปี คือ 28,110 บาท
โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือน คือ
- ทำงานมา 1-2 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,690 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,800 บาท
- ทำงานมา 3-5 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,200 บ

หมวด: บทความดีๆ | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: งการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้ง ร
Views: 1529 | ดาวน์โหลด: 0 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar