Saturday, 25 May 2024, 05:17:45
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2018 » March » 19 » สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2559
19:43:27
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2559

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2559  ของ นางสาวจตุพร  ทองลาด  ตำแหน่ง ครู คศ.1

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่

หน่วยงานที่จัด

จำนวนชั่วโมง

1

10/05/2559

การไปประชุมชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ศควรรษ ที่ 21

ห้องประชุม วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

2

06/06/2559

ประชุมครูสามัญ กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา ประจำปีการศึกษา 2559

ห้องประชุม อบต.ด่านแม่ละเมา

กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา

6

3

1-2/07/2559

ประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ห้องประชุม วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

4

09/07/2559

ประชุมการอบรมโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนในสังกัด

ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมควีนพาเลส  อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

5

09/10/2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและครูทะเบียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ห้องประชุม วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

6

17/11/2559

การประชุมครูสัญจร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ห้องประชุมกาสะลองโรงเรียนแม่สอด  อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

7

22/01/2560

ประชุมการชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online  

ณ ห้องเฉลิมฯ

สพป.ตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2

6

8

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

รวม

42

หมวด: อบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน | Views: 1347 | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมน | Rating: 3.0/1
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar