Saturday, 25 May 2024, 04:42:09
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2018 » March » 19 » สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2560
19:48:48
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2560

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2560 

ของ นางสาวจตุพร  ทองลาด  ตำแหน่ง ครู คศ.1

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่

หน่วยงานที่จัด

จำนวนชั่วโมง

1

13/06/2560

ประชุมครูสามัญ กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา ประจำปีการศึกษา 2560

ห้องประชุม อบต.ด่านแม่ละเมา

กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา

6

2

16/05/2560

การประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูลการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC

ณ ห้องเฉลิมฯ

สพป.ตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2

6

3

19/05/2560

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

ห้องประชุมกาสะลอง  รร.แม่สอด 

อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

4

22/05/2560

การประชุมครูสัญจร สพป.ตาก เขต 2

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ห้องประชุมกาสะลอง รร.แม่สอด 

อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

5

27-28

/05/2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้การสร้างภาพยนตร์สั้น  (เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)

ณ ห้องเฉลิมฯ

สพป.ตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2

12

6

30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ 

สพฐ. ThinkTTT

18

7

16-19

/07/2560

ประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ห้องประชุม วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

18

8

19-20

26-27

/08/2560

อบรมหลักสูตรพัฒนาครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการใช้แอบและทรัพยากรการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สพฐ.

40

9

10/02/2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปรับปรุง

ห้องประชุมกาสะลอง  รร.แม่สอด 

อ.แม่สอด

สพป.ตาก เขต 2

6

 

17/02/2561

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบผลงาน ในรูปแบบ INFOGRAFIC

ณ ห้องเฉลิมฯ

สพป.ตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2

18

 

 

 

 

 

 

 

รวม

112

 

หมวด: อบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน | Views: 1842 | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมน | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar