Saturday, 13 July 2024, 15:30:50
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » Video » การศึกษา

VDO แนะนำโครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ Aurasma

Views: 1 Added by: jatuporn jatuporn 
Entry description:

VDO แนะนำโครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียน ASEAN ในรูปแบบ AR สไตล์ Aurasma
และ หนังสือ The Magic AR Book ตะลุยอาเซียน
จัดทำโดย
1. นางสาวนภสร คล้อยคีรี
2. เด็กหญิงรัตติกาล คีรีพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุรีพร บ้านนาพิไล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครูที่ปรึกษา 1.นางสาวจตุพร ทองลาด ครู คศ.1
2.นางสาวสีแพร ธรรมนาม ครูผู้ช่วย
ที่ปรึกษาพิเศษ นายมานะ โตสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

Total comments: 0
ComForm">
avatar