Saturday, 13 July 2024, 16:35:34
ยินดีต้อนรับ, Guest
Main » Video » บทสวดมนต์

การนำเสนอผลงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์

00:08:57
Views: 1 Added by: i-Tuinui
Entry description:

โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โดยใช้แอพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน Viva Studio “ชื่อโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์”
สมาชิกในกลุ่ม ที่ 1 ชั้น ม.3
เด็กชายภาณุวิชญ์ ไทยแท้
เด็กชายวัชรภูมิ ประชานันท์
เด็กชายนันทิกานต์ จันทร์วัน
เด็กหญิงชัชญารัก สารีเกิด

สอนโดย ครูจตุพร ทองลาด
https://www.facebook.com/Teacherloves...
http://jatuporn.ucoz.com/

Video runtime: 00:08:57
Author: Teacher Love Story
Total comments: 0
ComForm">
avatar