Saturday, 24 February 2024, 19:33:38
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2012 » May » 23 » แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
21:02:57
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

             ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  ได้กล่าวในตอนหนึ่ง  ของจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ ๘/๒๕๕๔ ไว้ว่า  เริ่มชัดเจนแล้วนะครับว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕   เราจะเดินไปทางไหนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนหนึ่งก็เป็นงานเดิมที่ต้องดำเนินการต่อไป   อีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล  หากนำนโยบายของรัฐบาลใหม่มาวิเคราะห์เป็นกลุ่มๆ   สพฐ.  มีงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕  ดังนี้

๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- โครงการตำราแห่งชาติ

- การส่งเสริมการอ่าน

- การศึกษาสู่อาเซียน

- การพัฒนาหลักสูตร/นวัตกรรมการศึกษา

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- การประกันคุณภาพการศึกษา

- การพัฒนาโรงเรียนสู่สากล

- การพัฒนาโรงเรียนในฝัน

- การพัฒนาโรงเรียนตำบลสู่มาตรฐาน

- การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

- การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน

๒) การสร้าง/กระจายโอกาสทางการศึกษา

- เรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส/พิการ

- การศึกษาทางเลือก

๓) การปฏิรูปครู

- การปฏิรูปเงินเดือน

- การคืนครูให้นักเรียน

- การพัฒนาครูทั้งระบบ

๔) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

- Tablet/Internet

- การพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

              เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ สมาชิกรัฐสภาใหม่  ดังนั้น จึงทำให้การพิจารณางบประมาณล่าช้าออกไปอีก  ประมาณ ๕ เดือน ดังนี้

๒๓–๒๔ ส.ค.๕๔ รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

๖ ก.ย.๕๔ ค.ร.ม.ให้ความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน

๗-๒๑ ก.ย.๕๔ ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและปรับแผนปฏิบัติราชการ ปี ๕๕

๒๒ ก.ย.๕๔ ส่วนราชการส่งคำของบประมาณ ปี  ๕๕

๒๕ ต.ค.๕๔ ค.ร.ม.ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ปี ๕๕

๓ พ..ย.๕๔ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณ วาระ ๑

๖ ก.พ.๕๕ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบงบประมาณ ปี ๕๕

             ถึงแม้ว่างบประมาณจะล่าช้าออกไปอีกประมาณ ๕ เดือนก็ตาม   แต่เราก็จะได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔  งบดังกล่าวจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนรายเดือน หมายความว่าเราจะทำงานและได้รับเงินเดือนต่อเนื่องต่อไป   สพฐ. ตั้งงบประมาณไว้แล้วทุกตำแหน่ง มีเพียงครูวิทย์-คณิตเท่านั้น ที่ถูกสำนักงบประมาณตัดงบประมาณไป แต่ สพฐ.เสนอขอทบทวนไปแล้วครับ และก่อนสิ้นกันยายน ๒๕๕๔ นี้   สพฐ.จะแจ้งให้ทราบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง แจ้งทุกตำแหน่งครับ   ไม่ใช่เฉพาะครูวิทย์-คณิตเท่านั้น   เพื่อให้เขตพื้นที่/โรงเรียนรับทราบและทำสัญญาจ้างต่อไป

             วันนี้จึงขอนำมาเสนอให้พี่ๆน้องๆเราได้รับทราบ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555  ที่จะเริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่ 1 ตค.54  ถึง วันที่ 30 กย.55

             การศึกษาสู่อาเซียน - Tablet/Internet  อาจเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญและใช้เวลาศึกษาให้มากกว่าปกติ  เพราะเราจะเข้าสู่สมาคมอาเซียน ในปี 2558   เรา ต้องทำงานร่วมกันกับคนอีก 10 ประเทศ  เราจึงจำเป็นต้องพัฒนาฝีมือตนเองให้ทัดเทียมกับเขา หรือดีกว่าเขา  ไม่เช่นนั้น เราก็จะสู้เขาไม่ได้  ผลิตอะไรออกมา  ก็ขายไม่ได้  ถ้าขายไม่ได้  ก็ไม่มีเงิน  ถ้าไม่มีเงิน ก็ซื้อเสื้อผ้าไม่ได้  ซื้ออาหารไม่ได้  สร้างที่อยู่อาศัยไม่ได้  ซื้อยารักษาโรคก็ไม่ได้

 

ดร.ชูศักดิ์  ประเสริฐ

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

หมวด: ข่าว สนง.นโยบายและแผน สพฐ | Views: 1367 | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar